Tomosynteza wykrywa więcej nowotworów piersi we wczesnym stadium niż mammografia

Tomosynteza wykrywa więcej nowotworów piersi we wczesnym stadium niż mammografia

Wyniki dużego, prospektywnego badania opublikowanego w Radiology wskazują na przewagę tomosyntezy w połączeniu z syntetycznymi obrazami 2D w wykrywaniu inwazyjnych raków piersi we wczesnym stadium rozwoju w porównaniu do cyfrowej mammografii. W badaniu oceniano wyniki dwóch rund badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka piersi. Do badania włączono 32 870 kobiet, u których wykonano skryning za pomocą tomosyntezy z rekonstrukcją obrazów 2D (DBT + SM). Po dwóch latach u połowy kobiet ponownie wykonano DBT+SM, a u pozostałych mammografię cyfrową (FFDM). Punkty końcowe obejmowały: wskaźnik dodatkowych wezwań na badanie, wskaźnik wykrywalności nowotworów i odsetek wykrytych nowotworów wśród kobiet wezwanych na dodatkowe badanie. W pierwszej rundzie badań, połączenie DBT + SM umożliwiło wykrycie istotnie większej liczby nowotworów w porównaniu z cyfrową mammografią (odpowiednio 1,97% i 1,06%), niższy wskaźnik wezwań na dodatkowe badanie (DBT + SM: 6,5%; FFDM: 11,8%) oraz wyższy wskaźnik wykrytych nowotworów po wezwaniu na dodatkowe badania (DBT + SM: 30,3%; FFDM: 9%). Korzyści z zastosowania tomosyntezy w badaniach przesiewowych były widoczne również w drugiej rundzie skriningu w postaci większej liczby wykrytych nowotworów i wyższego wskaźnika nowotworów zdiagnozowanych po wykonaniu dodatkowych badań. Ponadto, tomosynteza umożliwiła wykrycie większej liczby nowotworów w I stadium zaawansowania, w wyniku czego w drugiej rundzie badań przesiewowych obserwowano mniejszy odsetek nowotworów o wyższym stadium zaawansowania w porównaniu do nowotworów wykrywanych u kobiet, u których wykonano cyfrową mammografię.

Źródło:
Caumo F. et al., Repeat Screening Outcomes with Digital Breast Tomosynthesis Plus Synthetic Mammography for Breast Cancer Detection: Results from the Prospective Verona Pilot Study. Radiology. 2020 Nov 10;201246. doi: 10.1148/radiol.2020201246