Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen przeprowadzili metaanalizę wskaźników powikłań po przezklatkowej biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK oraz czynników ryzyka. Zauważyli, że akceptowalny ogólny wskaźnik powikłań był podwyższony w przypadku biopsji gruboigłowej w porównaniu do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC).

Wskaźnik ciężkich powikłań był niski. Czynniki ryzyka przy BAC to większa średnica igły, mniejsze zmiany oraz większa głębokość zmian w miąższu płucnym.

Biopsja płuc pod kontrolą TK to szeroko akceptowana, ekonomiczna i w minimalnym stopniu inwazyjna metoda diagnostyczna oceny obwodowych guzków płuc.

Analiza współczynników powikłań z 46 badań wykazała ogólny współczynnik powikłań wynoszący 38,8% (95% CI: 34,3–43,5%) dla biopsji gruboigłowej i 24,0% (95% CI: 18,2–30,8%) dla BAC (p<0,001).

Ogólne współczynniki powikłań były znacznie niższe w przypadku BAC niż w przypadku biopsji gruboigłowej: odma płucna bez konieczności interwencji 25,3% względem 18,8%, odma płucna wymagająca interwencji 5,6% względem 4,3%; krwotok płucny 18,0% względem 6,4% oraz przejściowe krwioplucie 4,1% względem 1,7%.

Poważne powikłania takie jak odma płucna wymagająca interwencji, krwiak opłucnej, zator powietrzny, rozsiew komórek nowotworowych wzdłuż traktu biopsyjnego oraz zgon występowały rzadko i nie różniły się znacznie pod względem częstości występowania w przypadku obydwu metod (5,7% (95% CI: 4,4–7,4%) dla biopsji gruboigłowej i 4,4% (95% CI: 2,7–7,0%) dla BCA).

W przypadku procedur BCA stosowanie grubszych igieł stanowiło czynnik ryzyka. Ryzyko zmniejszyło się o 30% (iloraz szans (OR): 0,70; 95% CI: 0,55–0,89%) na zwiększoną średnicę igły.

Inny czynnik ryzyka to zwiększona głębokość zmian w miąższu płucnym z ryzykiem ciężkich powikłań zwiększonym o 5% na mm (OR: 1,05/mm; 95% CI: 1,00–1,11%; p=0,035). Większa średnica zmian zmniejszała ryzyko ciężkich powikłań (OR: 0,97/mm; 95% CI: 0,95–0,99%; p=0,017). Nie znaleziono żadnych istotnych czynników ryzyka w przypadku biopsji gruboigłowej.

Wniosek

Przezklatkowa biopsja płuc pod kontrolą TK wiąże się z niskim współczynnikiem ciężkich powikłań. Dla porównania biopsja gruboigłowa wiąże się z ogólnym wyższym współczynnikiem powikłań niż BAC (p<0,001).

Zwłaszcza BAC, w której stosowane są cienkie igły, stanowi cenne narzędzie diagnostyczne w przypadku guzków obwodowych płuc.

Oryginalny artykuł

Complication rates of CT-guided transthoracic lung biopsy: meta-analysis. Heerink WJ, de Bock GH, de Jonge GJ, Groen HJ, Vliegenthart R, Oudkerk M. (zouf/ktg), Source Eur Radiol. 2017 Jan;27(1):138-148.