Wykorzystanie fMRI w ocenie jak mózg przetwarza elementy zaskoczenia

Wykorzystanie fMRI w ocenie jak mózg przetwarza elementy zaskoczenia

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Neuron analizowano, w jaki sposób ludzie aktualizują swoje rozumienie zdarzeń w zależności od tego jak te zdarzenia rozwijają się w czasie, jakie generuje to przewidywania na temat dalszych zdarzeń oraz co się dzieje, gdy te przewidywania zostaną potwierdzone lub nie. W tym celu u 20 fanów koszykówki wykonano funkcjonalny rezonans magnetyczny mózgu oraz analizę ruchów gałek ocznych w trakcie, gdy oglądali oni ostatnie 5 minut meczów koszykarskich obfitujących w szybkie zwroty akcji i wprowadzających tym samym zaskoczenie u widzów, gdy prawdopodobieństwo wygranej zmieniało się na korzyść drużyny przeciwnej niż przewidywana przez oglądającego. Przeprowadzone badania fMRI wykazały większe zmiany w obrębie kory przedczołowej (obszaru odpowiedzialnego za kontrolę zachowania i dostosowywania go do warunków otoczenia) oraz poszerzanie źrenic w momencie zaskoczenia, a wzorce aktywności w mózgu były zależne od tego, czy oglądane zdarzenia kwestionowały czy też wzmacniały przekonania uczestników na temat tego, który zespół prawdopodobnie wygra. Dodatkowo, zaskoczenie pozytywnie korelowało z aktywacją regionów związanych z uwalnianiem dopaminy, odczuwaniem przyjemności z oglądania gry i długoterminowym zapamiętywaniem.

Źródło:
Antony J. et al., Behavioral, Physiological, and Neural Signatures of Surprise during Naturalistic Sports Viewing. Neuron. 2020 Nov 3;S0896-6273(20)30853-9. doi: 10.1016/j.neuron.2020.10.029.