Zmiany w mózgu u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Wyniki badań RM wskazują na obecność zmian strukturalnych w mózgu u osób z depresją i fobią społeczną: U osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) oraz fobią społeczną (SAD) występują zmiany w istocie szarej.

Badacze z Uniwersytetu Sichuan w Chengdu w Chinach poddali analizie grubość kory mózgowej u 37 osób dotkniętych MDD, 24 pacjentów z SAD i w grupie kontrolnej 41 osób zdrowych.
„Wyniki naszych badań dostarczają wstępnych dowodów na obecność podobnych, specyficznych zmian w istocie szarej u pacjentów z MDD i SAD”, powiedział Youjin Zhao, pierwszy autor badania.
Objawy kliniczne MDD i SAD pokrywają się, co wskazuje na podobieństwo mechanizmów stanowiących ich podłoże w mózgu. Badanie RM ujawniło, że – w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną – pacjenci z MDD i SAD przejawiają wzorzec zmian w obrębie drogi czołowo-skroniowo-prążkowiowo-wzgórzowej, stanowiącej sieć skupienia i grzbietową sieć uwagi. Zmiany były wyraźniejsze u pacjentów z MDD.
Zmiany specyficzne dla schorzenia obejmowały obszary odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców wzrokowych w MDD oraz zmniejszenie grubości kory przedczołowej w SAD.
Badanie zostało zaprezentowane podczas kongresu RSNA 2017.

Źródło: Gray Matter Abnormalities in Non-comorbid Medication-naive Patients with Major Depressive Disorder or Social Anxiety Disorder. Zhao Y1, Chen L1, Zhang W1, Xiao Y1, Shah C1, Zhu H2, Yuan M2, Sun H1, Yue Q1, Jia Z1, Zhang W2, Kuang W2, Gong Q3, Lui S4. EBioMedicine. 2017 Jul;21:228-235. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.06.013. Epub 2017 Jun 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28633986